Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu prodej@morafis.cz.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu:

captcha Zkusit jiný obrázek

Opište prosím text z obrázku:

topeni-koupelny.cz
Online prodejce: 602180443

Zásady zpracování osobních údajů:

  • potvrzením objednávky (tlačítkem „Odeslat“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých nebo zpřístupněných osobních údajů a informací uvedených v objednávce týkající se osobních údajů fyzických osob, které jsou nezbytné pro účely vyřízení Vaší objednávky, dotazu či připomínky,
  • osobní údaje budou zpracovány pro účely splnění právních povinností v souvislosti s poskytováním služeb či plněním z titulu smluvního vztahu, především na základě objednávky dodávky zboží,
  • osobní údaje budou zpracovány pro účely oprávněných zájmů v souvislosti se zpracováním a reakcí na dotazy či připomínky a pro účely zasílání novinek,
  • osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou, po kterou mohou trvat právní důsledky využívání našich služeb vyplývající ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů (tj. po dobu požadavku na archivaci daňových dokladů a dále po dobu, po kterou může mít již skončený právní vztah právní důsledky, tedy např. běžící záruky, účetní a daňové povinnosti vyplývající z uskutečněného obchodu apod.), v ostatních případech po dobu max. 3 roky od posledních komunikace s Vámi,
  • osobní údaje budou zpracovány s přihlédnutím na jejich charakter se zabezpečením odpovídající daným rizikům,
  • osobní údaje budou poskytnuty ke shora uvedenému účelu za vyjmenovaných podmínek a ve stejném rozsahu výhradně vybraným subdodavatelům podílejícím se na přepravě zboží, na účetních službách a službách daňového poradce jako dílčím zpracovatelům, kteří jsou vybírání s pečlivostí a s důrazem na spolehlivost a korektnost a jsou vázáni odpovídající smlouvou.
  • Poskytování služeb nevyžaduje předávání osobních údajů ke zpracování mimo EU. Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování či k automatickému rozhodování.

Prohlašujeme, že zásadně neprodáváme, neobchoduje ani žádným jiným způsobem neposkytujeme žádné osobní údaje třetím stranám s výjimkou shora uvedených případů, které jsou nezbytné pro plnění závazků a k řádnému a kvalitnímu poskytování služeb

 

Správcem Vašich osobních údajů je
MORAFIS-SEVER, s.r.o., Lipová 1139/6, 43801 Rumburk, IČ: 25483072
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20114

Provozovatel
Kde nás najdete
Platební metody