Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu prodej@morafis.cz.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu:

captcha Zkusit jiný obrázek

Opište prosím text z obrázku:

topeni-koupelny.cz
Online prodejce: 602180443

Kotlíková dotace pro rok 2016

Kotlíková dotace pro rok 2015 – využít ji můžete i VY!

Co je to kotlíková dotace?

 • Kotlíková dotace je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.
 • Dotaci budou poskytovat jednotlivé kraje z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
 • Kraje Vám budou dotace přidělovat (fyzickým osobám)
 • Dotace jsou určené pro tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, kotel na pevná paliva, „mikro“ energetická opatření, solární systémy.

Tepelné čerpadlo – dotace na elektrické tepelné čerpadlo můžete využít jen tehdy, pokud čerpadlo dosahuje hodnot uvedené v tabulce:

 

Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země – voda

        B0/W35

            4,3

vzduch - voda

        A2/ W35

            3,1

voda - voda

        W10/W35

            5,1

 

 

 

 

                                                                                                    Dotaci na plynové tepelné čerpadlo můžete využít jen tehdy, pokud čerpadlo dosahuje hodnot uvedené v tabulce:

 

Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země – voda

        B0/W35

            1,3

vzduch - voda

        A2/ W35

            1,3

voda - voda

        W10/W35

            1,3

 

 

                                                                                                       

 

Plynový kondenzační kotel -  dotace na plynový kondenzační kotel bude podporována jen tehdy, pokud kotel plní veškeré parametry Nařízení Komise (EU)

Kotel na pevná paliva - Dotace na kotle na pevná paliva bude podporována jen tehdy, pokud kotel bude splňovat Nařízení Komise (EU), od roku 2018 se přestanou prodávat kotle s 3. emisní třídou a od roku 2022 se budou smět používat jen kotle se 4. emisní třídou a vyšší.

V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván.

Mikro energetická opatření – technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu

Číslo opatření

Typ opatření

1

Zateplení střechy nebo půdních prostor.

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů.

5

Oddělení vytápěného prostory rodinného domu od venkovního (např. zádveří).

6

Dílčí výměna oken.

7

Výměna vstupních a balkónových dveří.

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.

9

Výměna zasklení starších oken za  izolační dvojskla.

Základní podmínky

 1. Žádosti pro fyzické osoby je individuální, podle jednotlivých krajů. (předpokládá se ještě letošní rok – podzim)
 2. Podpory na výměnu zdroje tepla se poskytuje pouze pro rodinné domy, kde bude součastně provedené alespoň jedno „ mikro“ energetické opatření (viz. Tabulka), které vede ke snížení energetické náročnosti domu nebo v rodinných domech, kde došlo k zateplení fasády či výměně oken v minulosti. (energetická náročnost C)
 3. Dotaci na výměnu zdroje je možno poskytnout pouze v případě, že stávající rodinný dům je vytápěn kotlem na pevná paliva. (dotace můžete také dosáhnout, pokud je dům vytápěn dvěma zdroji – kotlem na pevná paliva a kotlem na zemní plyn nebo elektro kotlem, kde alespoň jeden splňuje podmínky přijatelnosti programu.

Také je nutné prokázat, že kotel je v provozu.

 1. Dotaci nedostanete, jestliže vyměňujete kotel spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí nebo když nahradíte stávající kotel s automatickým přikládáním paliva.
 2. Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout těm, kteří v minulosti  (od 1.1.2009) využili na zdroj tepla jinou dotaci ( Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů pro výměnu kotle.

Výše dotace

Dotace je poskytována fyzickým osobám:

 1. 70 % způsobilých výdajů  pro kotle spalující pouze uhlí
 2. 75 % způsobilých výdajů  pro kombinované kotle  (uhlí + biomasa nebo plynové kondenzační kotle
 3. 80 % způsobilých výdajů pro tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tisíc Kč.
 • Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit maximálně 20 tisíc Kč  (z maximálně možných 150 tis. Kč)
 • Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně souvisejících s předmětem podpory, náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření
 • Výši dotaci můžete zvednout o 5 % jestliže Vaše město/ obec spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Žádost o poskytnutí dotace

formuláře budou k dispozici na krajských úřadech

 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • fotodokumentace stávajícího kotle
 • písemný souhlas spoluvlastníku většinového podílu (v případě, že rodinný dům má více spoluvlastníků)
 • písemný souhlas majitele pozemku (v případě, že majitel pozemku je jiný než majitel domu)
Provozovatel
Kde nás najdete
Platební metody